RODO

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób firma DRUTEX-CONCEPT LESZEK OLEJNICZAK „LEHAN” gromadzi, przetwarza i chroni Twoje dane osobowe. Jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz dbamy o zachowanie Twojej prywatności.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:

DRUTEX-CONCEPT LESZEK OLEJNICZAK „LEHAN”
Adres: Murowana Goślina 62-095, ul. Starczanowska 1
E-mail: biuro@drutex-concept.eu
Telefon: +48 61-811-22-83

2. Cele przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

Obsługi zapytań i kontaktu z Tobą.
Wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych z Tobą.
Realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak badania statystyczne i analizy rynku.
Przestrzegania obowiązującego prawa.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

Twojej zgody.
Konieczności przetwarzania danych w celu wykonania umowy z Tobą.
Spełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tylko w określonych przypadkach, takich jak:

Naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu usług.
Organom regulacyjnym w związku z obowiązującym prawem.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

8. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@drutex-concept.eu lub telefonicznie pod numerem +48 61-811-22-83.

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami.

Ostatnia aktualizacja: [31.10.2023r.]